Latest Posts

Sensei Michał Hazy 3 dan

W Jelczu-Laskowicach(woj.dolnośląskie)dn.28 listopada 2017 r. miał miejsce egzamin techniczny na 3 dan Sokarate. Do egzaminu przystąpił sensei Michał Hazy z Łodzi. Egzamin zdał pomyślnie, uzyskując 3 dan w Sokarate. Sensei Michał Hazy, jest jedynym oficjalnym przedstawicielem Branch Chief/Dyrektorem/ na miasto…
Read more

Sokarate Grand Prix — 2017

October 20-21 in Izmail city, Ukraine took place 2nd Open Interregional Tournament Full Contact Karate SOKARATE GRAND PRIX — 2017. 20-21 października w Izmaile odbył się 2 Otwarty Międzyregionalny Turniej w Karate Kontaktowym SOKARATE GRAND PRIX 2017. 20-21 октября в…
Read more